top of page
upld5d67a21130fc9818599700_edited.jpg

אוזו ומוזו מכפר קאקרוזו /

תיאטרון השעה הישראלי

בעקבות ויכוח טיפשי שני אחים הופכים מאוהבים לאויבים, ובונים חומה ביניהם כדי שלא יתקלו איש ברעהו. במהלך הדורות, מטפחים בניהם ובני בניהם פחד נורא מפני האנשים הגרים מן העבר האחר של החומה, מסרבים להתפייס, והופכים אט אט את "היריבים" מבני אדם למפלצות. כך הולכת וגוברת היריבות ואיתה הפחד, עד שילד קטן מבקש לראות מעבר לחומה. 

מחזה: אפרים סידון
בימוי: יעל טילמן
כוראוגרפיה: קים גורדון
עיצוב תאורה: נדב ברנע

עיצוב תפאורה: סשה ליסנסקי

מוזיקה: רועי ירקוני
עיצוב תלבושות: דניאלה מור

bottom of page